Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić

Maja Ivezić
Odgajatelj
Maja Ivezić rođena je 1986. godine u Slavonskom Brodu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 2009. završila je studij predškolskog odgoja na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, nakon čega se stručno osposobljavala u DV „Cekin“ gdje i radila u odgojnoj skupini koja provodi specijalizirani Montessori program i u kojoj su integrirana djeca s posebnim potrebama, kada je i završila jednogodišnje specijalizirano stručno usavršavanje u području Montessori pedagogije na Stručno-razvojnom centru Montessori RH u Zagrebu. Nakon toga se zaposlila u DV IBM gdje je radila u primarnom programu kao i u programima predškole, nakon čega je završila I i II stupanj „Brain gym“ programa (Brain gym 101 i Optimal brain organization) iz područja edukacijske kineziologije u Zagrebu. Prošle godine provodila je program senzomotoričkih aktivnosti u sklopu EU projekta „Igrom do govora“, a trenutno je zaposlena na projektu MULTI-SKLAD.
Ana Pitlović
Logoped / Suradnik na projektu
Ana Pitlović je diplomirala 1996. godine na tadašnjem Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, smjer logopedija. 2002. završila je edukaciju iz "Montessori pedagogije 3-6", u organizaciji Hrvatskog Montessori društva. Od 1996. zaposlena je u Poliklinici Zlatni cekin u Slavonskom Brodu kao član pedijatrijskog i fizijatrijskog tima na poslovima logopedske dijagnostike i rehabilitacije. 2006. godine osnovala je udrugu Dječji centar Logos s ciljem promicanja i razvoja stručnog rada s djecom koja imaju teškoće razvoja jezika, govora i komunikacije u Slavonskom Brodu. U okviru rada udruge voditeljica je brojnih projekata iz područja odgoja i obrazovanja, zaštite zdravlja i socijalne djelatnosti. 2013. godine započinje suradnju s Dječjim vrtićem Ivana Brlić Mažuranić u sklopu projekta "Igrom do govora", a suradnja se nastavlja i u okviru projekta MULTI-SKLAD.
Zorana Butorac
Partner na projektu
Zorana Butorac rođena je 1968. godine. Završila je diplomski sveučilišni studij i stekla zvanje profesora predškolskog odgoja. Od 2007. godine nalazi se na poziciji ravnateljice Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu. Prošla niz edukacija iz područja odgoja i obrazovanja, rukovođenja i upravljanja. Društveno angažirana u mnogobrojnim stručnim tijelima kao aktivni član, izlagačica, voditeljica radionica i organizator stručnih skupova. Predstavnica institucije nositelja projekta "Igrom do govora", sudjelovala u pisanju projektnog prijedloga te financijskom i projektnom upravljanju. U svom radu posebno se zalaže za promicanje prava i interesa djece predškolske dobi.