O projektu

Multi sklad logo 300x200Projekt pod nazivom Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD) proizašao je iz prethodne suradnje četiriju Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Fakulteta elektrotehnike i računarstva u ulozi nositelja, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Grafičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta u ulogama partnera) na projektu „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ (ICT-AAC).

Na projektu MULTI-SKLAD došlo je do zamjene uloga, odnosno Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet je preuzeo ulogu nositelja projekta, dok se Fakultet elektrotehnike i računarstva s dječjim vrtićem Ivana Brlić Mažuranić (DVIBM) nalazi u ulozi partnera. Stručnjaci iz područja grafičkog dizajna (Grafički fakultet) te stručnjaci iz područja psihologije (Filozofski fakultet) sudjelovat će na projektu kroz ulogu vanjskih suradnika jer je multidisciplinarnost ovog tima provjereni ključ uspjeha koji osigurava uspješnu implementaciju projektnih aktivnosti.

Projekt ICT-AAC bio je usmjeren na istraživanje i razvoj inovativnih informacijsko-komunikacijskih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama u Republici Hrvatskoj (RH) te prijenos  znanja u području potpomognute komunikacije između uključenih akademskih institucija i malih te srednjih poduzeća zasnovanih na znanju. Kao jedan od rezultata navedenog projekta, uspostavljena je „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ čiji je cilj ostvarivanje kontinuiteta suradnje u smislu prijenosa znanja i tehnologije razvijene u Hrvatskoj, a sve u svrhu ostvarenja pozitivnih pomaka u uspostavljanju funkcionalne komunikacije kod osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.

Kako je Kompetencijska mreža stvarana za vrijeme trajanja projekta ICT-AAC, a jedan od pretpostavljenih zadataka iste je i razvoj uključivog društva kroz sudjelovanje u raznim projektima, rodila se i ideja multidisciplinarnog pristupa u rješavanju problema u obiteljima čije članove čine osobe sa složenim komunikacijskim potrebama. Uspjeh stvorene Kompetencijske mreže i multidisciplinarnog pristupa direktno se ocrtava kroz sadržaj projekta MULTI-SKLAD čiji je opći cilj povećati mogućnost zapošljavanja osoba koje skrbe o ovisnom članu kroz socijalne te usluge zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (ICT).

Specifično, implementacija projekta će povećati usklađenost poslovnog i obiteljskog života jer će se, kroz organizaciju poludnevnih boravaka za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama, osloboditi vrijeme osobama koje skrbe o njima. Bitno je naglasiti da su poludnevni boravci za ovisne članove, u ovom slučaju djecu, koncipirani tako da se ciljano provode individualizirane aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje komunikacijskih i jezičnih sposobnosti same djece uz pomoć nisko i visokotehnoloških sredstava komunikacije koje su strukturirane i poticajne za razliku od drugih oblika skrbi (npr.čuvaonica). Istovremeno, oslobođeno vrijeme za osobe koje se brinu o ovisnom članu, u ovom slučaju roditelje, usmjereno je ka stjecanju novih znanja i vještina kroz edukativne radionice, a sve u svrhu mogućnosti boljeg plasmana na tržište rada, odnosno stjecanje ili nadogradnju specifičnih znanja i vještina koje su u skladu s trenutnim potrebama tržišta rada (meke vještine, psihološko osnaživanje, poslovno-organizacijske vještine, vještine korištenja ICT-a).

Bitno je napomenuti da su roditelji koji su sudjelovali u domaćim istraživanjima istaknuli nužnost usklađivanja plaćenog rada i roditeljstva i nedostatni broj usluga za podršku roditeljstvu, a kao sredstva koja bi im olakšala ispunjavanje roditeljskih odgovornosti naveli su bolje mogućnosti zaposlenja, poboljšanje kvalitete predškolskog odgoja i dostupnije korištenje vrtića. U Republici Hrvatskoj do sada nisu osmišljeni načini kojima bi se odgovorilo na navedene potrebe usklađivanja roditeljstva i poslovnog života, što je upravo fokus projekta MULTI-SKLAD te se isti bez potpore EU sredstava ne bi mogao implementirati. Ciljnu skupinu čini ukupno 30 roditelja djece rane dobi s razvojnim-komunikacijskim teškoćama, i to dio njih s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije, a dio s područja Brodsko-posavske županije.

U okviru projekta MULTI-SKLAD razvit će se model multidisciplinarnih usluga prvenstveno za roditelje/osobe koje skrbe o ovisnom članu koje su se generalno pokazale nedostatnima u RH. Pružanje navedenih usluga će izgraditi kapacitete postojećih stručnjaka za pružanje socijalnih usluga na području Zagrebačke županije, Brodsko-posavske županije i Grada Zagreba što osigurava provedbu aktivnosti i nakon što projekt završi. Posebno je značajno osnaživanje stručnjaka u DVIBM jer je Brodsko-posavska županija jedna od županija u kojoj ne postoji organizirani sustav podrške za roditelje/osobe koje skrbe o ovisnom članu i djecu s razvojnim teškoćama/ovisne članove.

Implementacija projekta MULTI-SKLAD će također osigurati multiplikativni učinak jer razvija metodologiju za provedbu edukativnih radionica za stjecanje dodatnih znanja i vještina koju je moguće primijeniti na drugim geografskim područjima/zajednicama u RH kao i u različitim sustavima (npr.: odgojno-obrazovni, sustav socijalne skrbi). Multiplikativni učinak se odnosi i na moguću implementaciju edukativnih radionica, kao oblika cjeloživotnog učenja, za sve osobe u nepovoljnom položaju koje žele postati konkurentne na tržištu rada diljem RH.

Vrijednost projekta: 1.214.675,00 KN

Ciljevi:

  1. Povećati mogućnost zapošljavanja osoba koje skrbe o ovisnom članu kroz socijalne te usluge zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (ICT) što će utjecati na porast razine samopouzdanja i kompetencija za osobe koje skrbe o ovisnom članu za plasman na tržište rada
  2. Povećati usklađenost poslovnog i obiteljskog života kroz oslobađanje vremena roditelju/ osobi koja skrbi o ovisnom članu organizacijom poludnevnih boravaka (poludnevni boravci su stručni programi koji predstavljaju inovativnu socijalnu uslugu po strukturi i konceptu) za djecu/ osobe u nepovoljnom položaju (djeca s razvojno-komunikacijskim teškoćama)
  3. Unaprijediti mogućnosti (samo)zapošljavanja za roditelje/osobe koje skrbe o ovisnom članu kroz organizaciju edukativnih radionica (u vremenu koje im je oslobođeno) za stjecanje/nadogradnju znanja i vještina koje su u skladu s trenutnim zahtjevima tržišta rada (poslovno-organizacijske vještine, psihološka osnaženost, meke vještine, priprema za intervju za posao, vještine iz područja ICT-a)