Fakultet elektrotehnike i računarstva

Ivana Rašan
Projektni Menadžer / Edukator
Ivana Rašan počela je raditi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva 2013. godine kao projektni menadžer na projektu ICT-AAC. Tijekom vođenja projekta ICT-AAC sudjelovala je i u pisanju projektnih prijedloga, od kojih je jedan bio vezan i za projekt MULTI-SKLAD na kojem je trenutno zaposlena. Prije dolaska na FER, radila je kao stručni suradnik za osiguranje kvalitete u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Odjelu za financiranje i ugovaranje EU programa (2010.-2013.), a prije toga u kao revizor u revizorskoj tvrtki BDO Croatia (2009.). Ivana je 2009. završila Ekonomski fakultet u Zagrebu, a 2014. upisala je interdisciplinarni poslijediplomski studij Komunikologije na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Marina Ivić
Asistent
Marina Ivić rođena je 1987 godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2011. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Iste se godine zaposlila na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu kao zavodski suradnik na Zavodu za telekomunikacije gdje je upisala specijalistički studij Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija koji je uspješno završila. U znanstvenom i stručnom radu Marina Ivić usmjerava se na analizu troškovnih metodologija u telekomunikacijskoj industriji, sudjeluje na projektu “Pogled u budućnost” na ekonomskoj analizi regulacija tržišta telekomunikacijske industrije, administrirala je europski projekt ICT-AAC, asistent je na predmetu “Predviđanje i marketing telekomunikacijskih usluga”, administrativni i financijski je voditelj europskog projekta ICTGEN i ERASMUS+ projekta INNOSOC te je asistent na projektu MULTISKLAD na tehničko-ekonomskom području. Objavila je pet znanstvenih članaka te je aktivno sudjelovala na nekoliko konferencija.
Darko Štriga
Programer
Darko Štriga rođen je 1988. godine u Varaždinu. Diplomu prvostupnika stekao je 2009. godine završetkom studija Računarstva modula Telekomunikacije i informatika na Fakultetu elektrotehnike i računarstava u Zagrebu. Iste godine nastavlja edukaciju na diplomskom studijskom programu Informacijska i komunikacijska tehnologija te je 2011. godine diplomirao (mentor: prof.dr.sc. Ignac Lovrek). Nadalje, 2010. godine upisuje diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te je 2012. godine završio diplomski studij profila Poslovna ekonomija smjer Analiza i poslovno planiranje (mentor: Prof.dr.sc. Nataša Erjavec). Nakon diplome, upisao je poslijediplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Od 2011. radi kao zavodski suradnik na Zavodu za telekomunikacije.
Vedran Podobnik
stručnjak za ICT
Vedran Podobnik je docent na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te je završio program "MPhil in Technology Policy" na Judge Business School, University of Cambridge. Provodi istraživanja u transdisciplinarnom području pametnih mreža i društvenog računarstva. Voditelj je nekoliko međunarodnih i nacionalnih znanstvenih projekata te inovacijskih projekata u suradnji s godpodarstvom. Koautor je više od 60 znanstvenih i stručnih radova. Dobitnik je Državne nagrade za znanost (2011.) te voditelj tima koji je dobio Državnu nagradu za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti (2015.). Član je strukovnih udruga IEEE, ACM, INFORMS i KES International te udruge Cambridge Union Society.
Željka Car
suradnica na projektu
Željka Car (rod. Sever) je izvanredna profesorica na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi na Zavodu za telekomunikacije. Sudjeluje kao istraživač na znanstvenim i tehnološkim projektima pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, te kao voditelj i istraživač u istraživačkim projektima u okviru Sveučilišta u Zagrebu te suradnje s industrijskim partnerima. Pokrenula je nacionalno multidisciplinarno istraživanje u području razvoja ICT usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama. Njezini istraživački interesi su programsko inženjerstvo u telekomunikacijama, razvoj inovativnih ICT rješenja za potpomognutu komunikaciju, upravljanje projektima, inženjerstvo programskih procesa i telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednošću. Koautorica je većeg broja znanstvenih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima i zbornicima radova s međunarodnih konferencija. Članica je strukovnog udruženja IEEE.
Ivan Slivar
programer
Ivan Slivar je zavodski suradnik na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplomiranja na FER-u, upisao je 2013. g. poslijediplomski doktorski studij na istom fakultetu pod mentorstvom doc. dr. sc. Lee Skorin-Kapov. Njegovo glavno područje istraživačkog interesa je iskustvena kvaliteta (QoE) višekorisničkih mrežnih igara. Posebno je fokusiran na istraživanje utjecaja kodiranja, mreže i kontekstualnih faktora na iskustvenu kvalitetu percipiranu od strane korisnika u području igara zasnovanih na računalnom oblaku, s ciljem da predloži mehanizme upravljanja iskustvenom kvalitetom i adaptivne strategije u mreži.