Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Jasmina Ivšac Pavliša
logoped / voditeljica projekta
Jasmina Ivšac Pavliša rođena je 1977. godine u Zagrebu. Završila je studij logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (2001). Iste godine počinje raditi kao znanstveni novak na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Od 2013. godine na istome Odsjeku nastavlja raditi kao docent. Njezin interesi su vezani uz rano prepoznavanje odstupanja u komunikaciji i jezičnome razvoju, metode poticanja, te razvoj i implementaciju potpomognute komunikacije. Izvodi nastavu na dodiplomskom i diplomskom studiju logopedije iz predmeta usmjerenih na poremećaje socijalne komunikacije i potpomognutu komunikaciju te na specijalističkom studiju Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji. Sudjelovala je na brojnim projektima, a do sada je objavila dvadesetak znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima skupova (www.bib.irb). Aktivno sudjeluje u kliničkome radu u Centru za rehabilitaciju kojeg je vodila u četverogodišnjem razdoblju (www.centar.erf.unizg.hr). Tijekom provedbe projekta ICT-AAC bila je koordinator ERF tima. Trenutno je voditeljica poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji te projekta Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD).
Sanja Šimleša
Psiholog / suradnik na projektu
Sanja Šimleša rođena je 1980. godine u Splitu. Diplomirala je psihologiju 2004. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2013. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u polju psihologije. Od 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u svojstvu asistenta, a od 2015. godine birana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Znanstveni i stručni interesi su joj kognitivni i komunikacijski razvoj djece te dječja psihopatologija. Znanstveno se usavršavala na većem broju američkih sveučilišta; Yale University, University of California, University of Washington. 2013. godine stekla je licencu za znanstvenu i stručnu primjenu instrumenta za procjenu poremećaja iz autističnog spektra (ADOS) te je jedna od dvije osobe koja u Hrvatskoj ima navedenu licencu. Izvodi nastavu na dodiplomskom i diplomskog studiju logopedije koja je usmjerena na područje razvojne psihologije i statistike u društvenim istraživanjima, te na studiju psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i na specijalističkom studiju Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji te na pet doktorskih studija. Trenutno je suradnica na tri znanstvena projekta, te na tri stručna projekta, a voditeljica je jednog stručnog projekta.
Monika Rosandić
Logoped 2 / suradnica na projektu
Monika Rosandić rođena je 1987. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirala je kroatistiku i fonetiku na Filozofskom fakultetu te logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Prvo iskustvo rada u struci stekla je kao stručni suradnik logoped u SOS Dječjem selu Lekenik (2013. - 2014.). Od početka 2015. bila je zaposlena na projektu ICT-AAC kao član tima Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a trenutačno radi na projektu MULTI-SKLAD, koji je nastavak prethodnog projekta. Također je zaposlena u Hrvatskoj udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu. Aktivno je sudjelovala kao izlagač na nekoliko diseminacijskih događanja i simpozija na temu rane intervencije u djetinjstvu. Poseban interes pokazuje za razvoj područja potpomognute komunikacije djece rane i predškolske dobi s teškoćama iz područja socijalne komunikacije. Suautorica je izvornog znanstvenog članka objavljenog u domaćoj publikaciji.
Klara Popčević
logoped
Klara Popčević rođena je 1989. godine u Kutini. Diplomirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u ožujku 2014. godine. Odmah zatim počela je raditi u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na projektu „Logopedska podrška Grada Zagreba i Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta djeci rane dobi i njihovim obiteljima“ Područja logopedije za koja pokazuje poseban interes su poremećaji komunikacije i jezika djece rane dobi te primjena potpomognute komunikacije. U navedenim područjima objavila je izvorni znanstveni rad, brošuru namijenjenu roditeljima i stručnjacima te aktivno sudjelovala na dva simpozija. Članica je Hrvatskog logopedskog društva i Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu.
Ana-Marija Bohaček
edukacijski rehabilitator / suradnik na projektu
Ana – Marija Bohaček rođena je 1983. godine u Zagrebu, gdje završava osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2006. godine na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Rehabilitacija. Od 2007. godine radi kao stručni suradnik u Kabinetu za poremećaje iz autističnog spektra u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta. Djeluje u području rane intervencije u djetinjstvu, prepoznavanju poremećaja iz autističnog spektra te je usmjerena na razvoj roditeljskih programa poticanja djece s poremećajem iz autističnog spektra. Bila je voditeljica desetak edukativnih grupa roditelja i djece s teškoćama socijalne komunikacije i poremećaja iz autističnog spektra. Suautorica je na tri stručna rada. Recenzentica je priručnika radionica za roditelje „Rastimo zajedno plus“, trenutno je suradnica na dva projekta, te voditeljica jednog stručnog projekta („POLET“). Članica je UO Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) te članica Savjeta Centra Rastimo zajedno. Majka je troje djece.