Aplikacija Vizualni raspored dostupna je za Android uređaje

VR_naslovna_olovka
Vizualni raspored je sustav vizualne podrške koji prikazuje aktivnosti prema redoslijedu kojim će se te aktivnosti odvijati.Upotreba rasporeda uključuje pokazivanje i uzimanje slike s ploče kada je vrijeme za neku aktivnost ili korak unutar aktivnosti te stavljanje u kutiju na kojoj piše „gotovo“ kada je određeni korak izvršen.

Rasporedi omogućuju planiranje zamijeniti s nadolazećih aktivnosti te na taj način potiču djetetovu samostalnost u izvođenju niza aktivnosti. Rasporedi prikazuju aktivnosti prema redoslijedu kojim se te aktivnosti odvijaju i na taj način potiču vještine sekvencioniranja.

Rasporedi osiguravaju predvidljivost i konzistentnost, povećavaju razumijevanje onoga što slijedi, očekivanja čine jasnijima, a okruženje za učenje strukturiranim. Zbog toga njihova primjena olakšava između aktivnosti, smanjuje nepoželjna ponašanja te reducira anksioznost.

Aplikacija Vizualni raspored dostupna je za Android uređaje na poveznici.