Održana edukacija o metodama procjene komunikacijskog razvoja djece s teškoćama

MULTI-SKLAD logo 300x200 prozirnoOd 18. do 20. studenoga 2015. u okviru projekta MULTI-SKLAD („Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga“) održana je trodnevna edukacija o metodama procjene komunikacijskog razvoja djece s teškoćama u razvoju (Upitnik za analizu rutina i Komunikacijska matrica). Edukaciju je provela dr. sc.  Branka Jurišić iz ljubljanskog Edukacijskog centra PIKA, a bila je namijenjena koordinatorici projekta (doc. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša) te izvoditeljicama projekta – dvjema magistrama logopedije koje će provoditi poludnevne radionice (Klara Popčević, mag. logoped i Monika Rosandić, mag. logoped), projektnim partnericama – dvjema odgojiteljicama iz Slavonskog Broda (Maja Ivezić i Apolonija Zoljan Boras) te studentima  Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (studij logopedije) koji će volonterski sudjelovati u pojedinim projektnim aktivnostima.

„Nova saznanja koja nam je predavačica iz Slovenije prenijela bila su za nas izuzetno korisna jer su se odnosila na praktičnu primjenu potpomognute komunikacije. Kroz prikaz slučajeva predstavljena je metoda odabira najučinkovitijeg sredstva komunikacije za djecu s poremećajem iz autističnog spektra, što je od velike važnosti jer će u poludnevne boravke u okviru projekta biti uključena glavnina djece s tim razvojnim teškoćama. Riječ je o sveobuhvatnom pristupu koji tijekom donošenja odluke o sredstvu potpomognute komunikacije uzima u obzir ne samo teškoće i mogućnosti djeteta već i relevantna istraživanja na tu temu, stavove obitelji te kapacitete stručnjaka. Time ćemo se voditi u budućem radu pri odlučivanju o primjeni PECS-a ili znakova i gesti kod pojedinog djeteta uključenog u projekt. Veliki naglasak stavljao se na indvidualizirani pristup svakom pojedinom djetetu, odnosno obitelji i djetetovoj okolini. Prednost ovoga pristupa je i ta što se ne usmjerava samo na postavljanje ciljeva kako utjecati na djetetove teškoće, već na uspješno obiteljsko funkcioniranje uz dijete s razvojnim teškoćama.“ (Klara Popčević, mag. logoped i Monika Rosandić, mag. logoped)

w0 w1 w2 w3 w5 w6 w7 w8