Održana edukacija za odgojitelje DV „Ivana Brlić Mažuranić“ u Slavonskom Brodu

MULTI-SKLAD logo 300x200 prozirnoU poludnevne boravke koji se odvijaju u Slavonskom Brodu uključena su djeca s različitim razvojnim teškoćama koja ujedno pohađaju i redovne Dječje vrtiće „Ivana Brlić Mažuranić“ u Slavonskom Brodu. Njihove odgojiteljice susreću se s velikim izazovima uključivanja u uvjete predškolskog odgoja i obrazovanja te se, uz zavidne vještine kojima potiču njihovo uključivanje, suočavaju i s nizom pitanja i problema. Zbog toga su logopedinje Klara Popčević i Monika Rosandić ispred projektnog tima s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta održale 26. travnja 2016. godine u DV „Hlapić“ edukaciju pod nazivom „Kako s djetetom s teškoćama u vrtiću?“. Na edukaciji je sudjelovala 21 odgojiteljica iz deset podružnica DV Ivane Brlić Mažuranić. Pozdravnu riječ uputila je odgojiteljica Maja Ivezić te svojim stručnim iskustvom u području predškolskog odgoja, ali i znanja o teškoćama u razvoju, pomogla u moderiranju izlaganja. Edukacija je obuhvatila teme koje su relevantne za bolje poznavanje teškoća djece iz spektra autizma te njihovo funkcioniranje u grupi s drugom djecom i u aktivnostima vrtića, a odnose se na obilježja komunikacije, jezika i govora djece  s poremećajima iz spektra autizma, poteškoće koje iz toga proizlaze, različite oblike potpomognute komunikacije, strategije uključivanja u vrtićke aktivnosti te metode nošenja sa specifičnim ponašanjima djece iz spektra autizma. Tijekom edukacije odgojiteljice su imale priliku postavljati pitanja, nadovezivati se na izlaganje svojim iskustvima i zapažanjima, a logopedinje su konkretnim primjerima nastojale pružiti korisne savjete temeljene na stečenim iskustvima uspješnog uključivanja djece s teškoćama u vrtićke skupine te najnovijim znanstvenim saznanjima. Zajedničkim promišljanjem i analizom trenutačnih uvjeta uključivanja djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće, zaključeno je kako postoji velika potreba za unapređenjem postojeće prakse uz sustavno osiguravanje stručne podrške u vidu pomagača djetetu s teškoćama te formiranju stručnih timova unutar vrtića.

IMG_5114 IMG_5121 IMG_5125