Individualizirani pristup i sadržaji za djecu u okviru poludnevnih boravaka

MULTI-SKLAD logo 300x200 prozirnoPoludnevni boravci za djecu s razvojnim odstupanjima i teškoćama provode se na ERF-u tijekom ožujka i travnja. Tijekom tih boravaka dvije logopedinje i studentice volonterke sa studijskih programa Logopedija i Rehabilitacija svakodnevno nude djeci pregršt poticajnih sadržaja i materijala koji bi trebali potpomoći u razvijanju vještina socijalizacije s vršnjacima, ali i komunikacijskih i jezičnih vještina te predvještina čitanja i pisanja.

Kako se neka od djece teže nose s promjenama aktivnosti, te im se promjene značajno olakšava ako im se vizualnim putem najavi ono što slijedi nakon jedne aktivnosti. S tim ciljem na boravcima se izrađuju i koriste vizualni rasporedi. Vizualni rasporedi mogu se izrađivati za kraće aktivnosti, tj. sekvence unutar jedne rutine (hranjenje, oblačenje) ili za dulji period (aktivnosti tijekom cijelog boravka). Jedan se takav raspored, koji djeci olakšava praćenje i razumijevanje rutine pranja ruku, sastoji od slika koje označavaju puštanje vode, močenje ruku, uzimanje sapuna, ispiranje ruku, zatvaranje vode i brisanje ruku. U svakom trenutku takav se raspored nalazi u kupaonici te se koristi tijekom pranja ruku djeteta.

Neka od djece koja dolaze na boravak teško razumiju očekivanja okoline u svakodnevnim situacijama te stoga u njima reagiraju neprimjereno – plakanjem ili vrištanjem. Pomoću socijalnih priča, koje su primjerene svakom djetetu ponaosob, dijete se na njemu prihvatljiv način uči poželjnim obrascima ponašanja u situacijama koje teško razumije. Primjerice, tako se djecu uči da na kraju boravka, kad idu kući, ne trebaju plakati, da dijele igračke s drugom djecom, da ne čupaju drugu djecu itd.

Uz suradnju s roditeljima za svako je dijete osmišljena komunikacijska knjiga s fotografijama i slikama pomoću koje dijete može zahtijevati određeni predmet, igračku, hranu i sl. ili s fotografijama aktivnosti u kojima je dijete sudjelovalo. Pomoću takve komunikacijske knjige, koju dijete odnosi sa sobom kući i sljedeći je dan na boravku nadopunjuje novim fotografijama, dijete može izvještavati druge osobe iz okoline, primjerice u vrtiću, što je radilo u poludnevnom boravku na ERF-u.

Ono što je poseban doprinos projekta ICT-AAC, a u sklopu kojeg su ostvareni preduvjeti za MULTI-SKLAD, niz je edukativnih aplikacija na hrvatskom jeziku. Tako je osmišljeno 20-ak aplikacija s ciljem poticanja funkcionalne komunikacije, bogaćenja jezičnog razumijevanja i proizvodnje, ali i usvajanja predvještina čitanja i pisanja (poticanje vještina pripovijedanja, usvajanje pojma količine, razvoj vještina vizualne percepcije i pamćenja i sl.). E-galerija, Matematička igraonica, Komunikator + i Glaskalica samo su neke od aplikacija koje se svakodnevno koriste u radu s djecom, a s veseljem iščekujemo i nove aplikacije koje će naš partnerski tim s FER-a razviti u sljedećih nekoliko mjeseci.

Svi ovi postupci provode se pod supervizijom stručnih suradnika projekta, edukacijsko-rehabilitacijskog, psihološkog i logopedskog profila, te pripadaju znanstveno utemeljenim pristupima.  Kako su prilagođeni individualnim potrebama i mogućnostima djeteta, provode se prirodno i nenametljivo te djeca na njih reagiraju s veseljem i stoga se raduju svakom novom dolasku kod nas!

 

1 2 3 4 5 6 7 8